Panevėžio kolegijos Socialinių mokslų fakultete vyko TEI(SU)’22 renginys

Data

2022 12 13

Įvertinimas
6
10.jpg

Gruodžio 7-8 dienomis Panevėžio kolegijos Socialinių mokslų fakultete tradiciškai vyko TEI(SU)’22 Teisė (su) vienija renginys, skirtas paminėti Antikorupcijos ir Žmogaus teisių dienas. Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriaus narės dr. Sigita Šimbelytė, Jurga Mažuknienė ir Asta Povilonienė pristatė  Lietuvos administracinių ginčų komisijos ir jos teritorinių padalinių (toliau – ir administracinių ginčų komisija) veiklą, apibūdinant institucijos teisinius ir istorinius įsteigimo aspektus, administracinių ginčų komisijos kompetencijos praplėtimą ir ateities perspektyvas. Renginio metu paaiškino administracinių ginčų komisijos sudėtį, teritorinį teismingumą bei kokiais atvejais, asmenys gali kreiptis į šią instituciją, siekdami įgyvendinti savo galimai pažeistų teisių gynybą; taip pat atsakė į pristatyme dalyvavusių studentų ir svečių klausimus. Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyrius pristatė savo veiklą kaip ikiteismine tvarka administracinius ginčus nagrinėjančią instituciją ir nurodė, kad vykdo reikšmingą funkciją žmogaus teisių gynimo srityje.