>

Lietuvos administracinių ginčų komisijos darbo apmokėjimo sistema.

Informacija apie Lietuvos administracinių ginčų komisijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Lietuvos administracinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės valstybės pareigūnų vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, priedus už ištarnautus Lietuvos valstybei metus, priemokas), neatskaičius mokesčių (eurais).

 

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius 2023-12-31

2022 m.

2023 m.

Komisijos pirmininkas

1

4039

4171

 

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius 2023-12-31

2022 m.

2023 m.

Komisijos pirmininko pavaduotoja, pavaduotojai struktūriniuose padaliniuose

5

2427

 

2760

 

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius 2023-12-31

2022 m.

2023 m.

Komisijos nariai

21

2327

2653

 

Lietuvos administracinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, priedus už ištarnautus Lietuvos valstybei metus), neatskaičius mokesčių (eurais).

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius 2023-12-31

2022 m.

2023 m.

Karjeros valstybės tarnautojai

22

1760

2554

 

Lietuvos administracinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, kintamąją dalį), neatskaičius mokesčių (eurais).

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius 2023-12-31

2022 m.

2023 m.

Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis

13

1665

2478

 

Atnaujinimo data: 2024-03-15