>
  • LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJA e-tar.lt, lrs.lt
  • Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymas e-tar.lt, lrs.lt
  • Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymase-tar.lt, lrs.lt
  • Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymase-tar.lt, lrs.lt
  • Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas e-tar.lt, lrs.lt

Atnaujinimo data: 2023-09-30