>

Lietuvos administracinių ginčų komisijos antikorupcinio elgesio taisyklės

Lietuvos administracinių ginčų komisijoje asmeniu, atsakingu už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą paskirta Administravimo ir teisinės pagalbos skyriaus patarėja Rūta Mockevičienė.

Atnaujinimo data: 2023-09-30