Lietuvos administracinių ginčų komisijos ir jos teritorinių padalinių veikla ir toliau viešinama visuomenėje

Data

2022 11 11

Įvertinimas
12
5.jpg

Institucijos bei jos veiklos pristatymas pateikiant informaciją apie Lietuvos administracinių ginčų komisijos (toliau – Komisija)  ir jos teritorinių padalinių istorinę raidą, vykdomą veiklą bei galimas veiklos perspektyvas 2022 m. lapkričio 9 d. buvo atliktas Panevėžio Trečiojo amžiaus universiteto studentams ir Panevėžio nevyriausybinių organizacijų atstovams. Pristatymą atliko bei jame dalyvavo Komisijos pirmininko pavaduotoja Panevėžio apygardos skyriuje Vesta Šliogerytė ir Komisijos Panevėžio apygardos skyriaus narės Beata Labutytė, Jurga Mažuknienė ir Sigita Šimbelytė.

Pristatymo metu suteikta informacija ne tik apie institucijos įkūrimo teisines bei istorines prielaidas, institucijai suteiktą kompetenciją ne teismo tvarka nagrinėti administracinius ginčus, jų nagrinėjimo specifika, tačiau taip pat pristatyti išnagrinėtų administracinių ginčų pavyzdžiai, suteikta informacija apie skundo (prašymo) padavimo galimybę bei atsakyta į pristatyme dalyvavusių asmenų užduotus klausimus.