Lietuvos administracinių ginčų komisija atliko institucijos veiklos pristatymą Aukštaitijos savišvietos akademijos nariams

Data

2022 10 21

Įvertinimas
13
CAPT_1.PNG

Lietuvos administracinių ginčų komisijos pirmininko pavaduotoja Panevėžio apygardos skyriuje Vesta Šliogerytė ir Lietuvos administracinių ginčų komisijos teritorinio padalinio narės Jurga Mažuknienė ir Sigita Šimbelytė 2022 m. spalio 18 d. Aukštaitijos savišvietos akademijos (toliau – ASA) nariams pristatė Lietuvos administracinių ginčų komisijos ir jos teritorinių padalinių (toliau – ir administracinių ginčų komisija) veiklą, apibūdinant institucijos teisinius ir istorinius įsteigimo aspektus, įstatymo leidėjo administracinių ginčų komisijai suteiktą kompetenciją ikiteismine tvarka nagrinėti administracinius ginčus; pateikiant pavyzdžius, paaiškino administracinių ginčų sampratą bei kokiais atvejais, asmenys gali kreiptis į šią instituciją, siekdami įgyvendinti savo galimai pažeistų teisių gynybą; taip pat atsakė į pristatyme dalyvavusių ASA narių klausimus.

Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyrius džiaugiasi galėdamas pristatyti ikiteismine tvarka administracinius ginčus nagrinėjančią instituciją bei tokiu būdu prisidėti prie asmenų švietimo teisių gynimo įgyvendinimo tema.