>

Skundų dėl Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros sprendimų pateikimas Lietuvos administracinių ginčų komisijai