Teisės aktai

  • LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJA e-tar.lt, lrs.lt
  • Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymas e-tar.lt, lrs.lt
  • Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas e-tar.lt, lrs.lt
  • Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas e-tar.lt, lrs.lt
  • Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas e-tar.lt, lrs.lt
Paskutinė atnaujinimo data: 2022-04-04