Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

1. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis;
2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais;
3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus;
4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais;
5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją;
6. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją;
7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus;
8. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka;
9. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.1 studijų kryptis – teisė (arba)
1.2. studijų kryptis – viešasis administravimas;
arba:
2. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
2.1. darbo patirtis – turėti teisinio arba vadovaujamo darbo stažą;
2.2. darbo patirties trukmė – 5 metai;
3. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
3.1. kalba – anglų arba vokiečių arba prancūzų
3.2. kalbos mokėjimo lygis – B1