2023-11-22

Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyrius atliko institucijos veiklos pristatymą

Lietuvos administracinių ginčų komisijos (toliau – ir Komisija) Panevėžio apygardos skyriaus narės 2023 m. lapkričio 21 d. atliko Komisijos ir jos teritorinių padalinių (toliau – ir administracinių ginčų komisija) veiklos pristatymą Panevėžio Trečiojo amžiaus universiteto studentams ir Panevėžio nevyriausybinių organizacijų atstovams.

Pristatymo metu suteikta informacija apie Komisijos ir jos teritorinių padalinių įsteigimą sąlygojusius teisinius pagrindus bei istorinius aspektus, įstatymo leidėjo Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatyme šiai ikiteismine tvarka administracinius ginčus nagrinėjančiai institucijai nustatytą kompetenciją, suteikiant informaciją apie tai, kokie reikalavimai keliami skundo turiniui bei jo padavimui, įskaitant ir tai, kokiais terminais bei tvarka jie nagrinėjami. Pristatymo metu suteikta informacija detalizuota pateikiant konkrečius pavyzdžius apie administracinių ginčų komisijos nagrinėjamus administracinius ginčus.

Džiaugiamasi sulauktu dalyvavusių asmenų susidomėjimu bei klausimais dėl jų teisių gynimo kreipiantis į administracinių ginčų komisiją.

Tikimasi, jog atlikto pristatymo metu suteikta informacija pagelbės asmenims efektyviau ginti jų pažeistas teises.

1-1_2.jpg  1-1_3.jpg