2023-11-24

Lietuvos administracinių ginčų komisija surengė seminarą Priežiūros institucijų asociacijai

Lietuvos administracinių ginčų komisija (toliau – Komisija)  2023 m. lapkričio 22 d. pristatė  administracinių teisinių santykių srityje kylančių ginčų nagrinėjimo tvarką.

Seminaro metu buvo pateikta aktuali informacija apie ikiteisminį skundų nagrinėjimą Komisijoje. Aptarta kreipimosi į Komisiją tvarka, viešojo administravimo subjektų sprendimams keliami reikalavimai, diskutuota kas pagerintų viešojo administravimo subjektų priimamų sprendimų kokybę ir dėl to galbūt sumažėtų asmenų, kurių atžvilgiu jie priimami, paduodamų skundų. Pateikta informacija apie nuo 2024 m. numatomus pokyčius dėl ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo.

Lietuvos administracinių ginčų komisijos pirmininko pavaduotoja prof. dr. E. Bilevičiūtė atsakė į seminaro dalyviams kilusius klausimus bei pažymėjo, kad asmeniui neigiamas pasekmes sukeliantys institucijų sprendimai visuomet turi atitikti Viešojo administravimo įstatymo reikalavimus – jie turi būti pagrįsti nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, teisės aktų nuostatomis ir motyvuoti. Sprendimai turi būti priimti pagal nustatytas procedūras. Tai labai svarbu sprendžiant dėl tokių sprendimų pagrįstumo ir teisėtumo. Svarbu tai, kad asmuo suprastų jo atžvilgiu priimtą viešojo administravimo institucijos sprendimą.