Lietuvos administracinių ginčų komisija surengė mokymus Aplinkos apsaugos departamento darbuotojams

Data

2022 05 27

Įvertinimas
4
mokymai_FHD.jpg

Lietuvos administracinių ginčų komisijos nariai: Vytautas Kurpuvesas ir Inga Lipnickienė vykusių mokymų metu pristatė Lietuvos administracinių ginčų komisijos veiklą, skundų nagrinėjimo tvarkos ypatumus, Viešojo administravimo įstatymo bei Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių taikymo aspektus, apžvelgė taikytiną Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo formuojamą praktiką bei atsakė į Aplinkos apsaugos departamento darbuotojų pateiktus klausimus. Lietuvos administracinių ginčų komisijos nariai pasidalino sukaupta praktine patirtimi ir žiniomis, kurios Aplinkos apsaugos departamento specialistams yra būtinos, siekiant tinkamai išnagrinėti asmenų prašymus (kreipimusis), skundus, taikant teisinį reglamentavimą bei užtikrinant objektyvią nagrinėjimo procedūrą.

Lietuvos administracinių ginčų komisija, siekdama prisidėti prie viešojo administravimo subjektų vykdomos veiklos efektyvinimo, dalinasi administracinių ginčų nagrinėjimo ikiteismine tvarka praktika, skatina ieškoti galimybių administracinius ginčus spręsti taikiai, naudojantis ir neteisminės mediacijos galimybe.