2024-03-28

Komisijos veiklos ataskaita pristatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybėje

 

Komisijos pirmininkas dr. Žydrūnas Plytnikas 2024 m. kovo 27 d. pristatė Komisijos 2020–2023 m. veiklos ataskaitą Lietuvos Respublikos Vyriausybėje. Komisijos pirmininkas pažymėjo, kad 2020–2023 metų laikotarpyje išsiplėtė nagrinėjamų ginčų sritys, t. y. Komisija dar nuo 2020 m. pradėjo nagrinėti administracinius ginčus tarp vienas kitam nepavaldžių viešojo administravimo subjektų, nuo 2021 m. – ginčus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros srityje, nuo 2022 m. – ginčus dėl įmokų už atliekų tvarkymą nustatymo bei nuo 2024 m. – ginčus dėl Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros sprendimų. Komisijoje pradėta taikyti neteisminė mediacija, kai ginčo šalys savo iniciatyva sutaria dėl tinkamiausio sprendimo. Užtikrinta, kad visas skundo nagrinėjimo procesas gali vykti elektroninių ryšių priemonėmis (nuotoliniu būdu). Pirmininkas informavo, kad 89 proc. Komisijos sprendimų neskundžiami teismams. Tai pavyko pasiekti dirbant kompetentingiems darbuotojams. Puiki žinia ta, kad pagal Vidaus reikalų ministerijos 2023 m. paskelbtus tyrimo rezultatus Komisijos darbuotojai – vieni iš labiausiai patenkintų darbu Komisijoje. Komisija 2023 m. buvo pripažinta geriausiu darbdaviu Lietuvoje. Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė, išklausiusi ataskaitą, pažymėjo, kad „10 proc. skundžiamų sprendimų, iš kurių 75 proc. lieka galioti, yra tikrai geras rezultatas, sveikinu su tuo“.