Karantinas

Informuojame, kad LR Vyriausybei 2020-11-04 nutarimu Nr. 1226 paskelbus visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje karantiną, Lietuvos administracinių ginčų komisijos (toliau – Komisija) darbas organizuojamas ir interesantai aptarnaujami nuotoliniu būdu siekiant užtikrinti Komisijos kompetencijai priskirtų funkcijų vykdymą bei sumažinti riziką koronaviruso (COVID -19) infekcijai plisti.

Skundus, prašymus, paklausimus ir kitus Komisijai skirtus dokumentus prašome pateikti: el. paštu info@lagk.lt, paštu arba tiesiogiai adresu Vilniaus g. 27, Vilnius.

Komisijos patalpose:

  • vyresni nei 6 metų amžiaus lankytojai privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), būtina dezinfekuoti rankas Komisijos patalpose esančiomis dezinfekcinėmis priemonėmis, laikytis asmens higienos (rankų higienos, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo ir kt.). Nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių (veido kaukių, respiratorių ar kitų priemonių) leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių (veido kaukių, respiratorių ar kitų priemonių) dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį);
  • neaptarnaujami lankytojai, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).

Ekstremalios situacijos dėl COVID-19 plitimo Lietuvos Respublikoje metu administracinių ginčų nagrinėjimas Komisijoje vyksta žodine proceso forma vadovaujantis Lietuvos administracinių ginčų komisijos pirmininko 2020 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1VE-13 patvirtintu ,,Posėdžių bylose, nagrinėjamose žodinio proceso tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos patalpose, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu" (nuoroda).

Bylos šalių prašymu/ sutikimu administracinių ginčų nagrinėjimas Komisijoje vyksta rašytinio proceso tvarka.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-03-25