Korupcijos prevencija

Lietuvos administracinių ginčų komisijoje, vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 patvirtinta Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarka, buvo įvertinta korupcijos tikimybė pagrindinėje ir vienintelėje institucijos veiklos – ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo srityje pagal minėtais teisės aktais nustatytus kriterijus. Korupcijos pasireiškimo tikimybė Komisijoje nebuvo nustatyta.

Pareigybės, į kurias pretenduojant, turi būti surinkta informacija apie asmenį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 17 straipsnio 5 dalies nuostatomis:

1. Administravimo ir teisinės pagalbos skyriaus vedėjas.
2. Administravimo ir teisinės pagalbos skyriaus patarėjas.
3. Administravimo ir teisinės pagalbos skyriaus vyriausiasis buhalteris.
4. Administravimo ir teisinės pagalbos skyriaus vyriausiasis specialistas, atsakingas už viešuosius pirkimus.

Pareigybių sąrašas patvirtintas LAGK pirmininko 2022 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. 1VE-8

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-01-28