>

Susipažinimo su bylų medžiaga, kopijų darymo ir apmokėjimo už jas Lietuvos administracinių ginčų komisijoje taisyklės