Susipažinimo su bylų medžiaga, kopijų darymo ir apmokėjimo už jas Lietuvos administracinių ginčų komisijoje taisyklės

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8f55d9405ee211eb9dc7b575f08e8bea

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-10-06