Dėl Lietuvos administracinių ginčų komisijos ir jos teritorinių padalinių posėdžių organizavimo ir vykdymo nuotoliniu būdu

Lietuvos administracinių ginčų komisijos pirmininko 2020 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 1VE-12 patvirtintas "Lietuvos administracinių ginčų komisijos ir jos teritorinių padalinių posėdžių organizavimo ir vykdymo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas".

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-02-10