Dėl darbo organizavimo Lietuvos administracinių ginčų komisijoje Vyriausybei paskelbus valstybės lygio ekstremaliąją situaciją

Informuojame, kad esant Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai dėl Covid-19 ligos plitimo grėsmės asmenys Lietuvos administracinių ginčų komisijos ir jos teritorinių padalinių patalpose aptarnaujami laikantis šių sąlygų:

  • Asmenys privalo laikytis 2 metrų atstumo nuo darbuotojų ir nuo kitų asmenų.
  • Vyresni nei 6 metų amžiaus asmenys privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukę, respiratorių ar kitas priemones). Reikalavimas dėvėti kaukes netaikomas neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį).
  • Prieš įeinant į patalpas privaloma dezinfekuoti rankas prie įėjimo esančiomis rankų dezinfekcijai skirtomis priemonėmis bei laikytis kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo.
  • Asmenys, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) neaptarnaujami.

Skundus, prašymus, paklausimus ir kitus Komisijai skirtus dokumentus prašome pateikti el. paštu, paštu arba įdėti į pašto dėžutę, esančią prie įėjimo į Lietuvos administracinių ginčų komisijos ir jos teritorinių padalinių patalpas.

 

Paduodant skundą Komisijai elektroninių ryšių priemonėmis, asmens tapatybė patvirtinama pasirašant dokumentą saugiu elektroniniu parašu.

 

Darbas Lietuvos administracinių ginčų komisijos ir jos teritoriniuose padaliniuose organizuojamas vadovaujantis šiais teisės aktais:

1. Komisijos pirmininko įsakymas dėl darbo organizavimo ekstremalios situacijos metu

2. Komisijos pirmininko įsakymo dėl darbo organizavimo ekstremalios situacijos metu pakeitimo

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo.

4. Operacijų vadovo sprendimas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. V-1546 “Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo sąlygų“ pakeitimo.

 

Posėdžiai Lietuvos administracinių ginčų komisijoje ir jos teritoriniuose padaliniuose organizuojami vadovaujantis šiais teisės aktais:

1. Posėdžių bylose, nagrinėjamose žodinio proceso tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos patalpose, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

            2. Lietuvos administracinių ginčų komisijos ir jos teritorinių padalinių posėdžių organizavimo ir vykdymo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-11-16