Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencinių priemonių Lietuvos administracinių ginčų komisijoje

Informuojame, kad asmenims besilankantiems Lietuvos administracinių ginčų komisijos ir jos teritorinių padalinių patalpose rekomenduojama:

  • laikytis 2 metrų atstumo nuo darbuotojų ir nuo kitų asmenų;
  • laikytis asmens higienos (rankų higiena, kosėjimo, čiaudėjimo etiketas ir kt.);
  • vyresniems nei 6 metų lankytojams uždarose erdvėse dėvėti kaukes. Neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei, rekomenduojama dėvėti veido skydelį.

Atšaukus valstybės lygio ekstremalią situaciją, darbas Lietuvos administracinių ginčų komisijos ir jos teritoriniuose padaliniuose organizuojamas vadovaujantis šiais teisės aktais:

1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijos dėl COVID-19 ligos prevencinių priemonių: https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/KORONA/Ribojimai%20ir%20rekomendacijos/Rekomendacijos%20valstyb% C4%97s%20ir%20savivaldybi%C5%B3%20%C4%AFstaigoms%2C%20organizacijoms%2C%20%C4%AFmon%C4%97ms %2C%20kitoms%20%C4%AFmon%C4%97ms_2022-05-01.pdf

2. Lietuvos administracinių ginčų komisijos pirmininko 2022 m. gegužės 11 d. įsakymas Nr. 1VE-19 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencinių priemonių Lietuvos administracinių ginčų komisijoje“.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-10-06