>

Įsigaliojo Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nuostatos, numatančios galimybę spręsti ginčą neteisminės mediacijos būdu

Nuo 2021 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo 15 str. nuostata numato galimybę ginčą spręsti neteisminės mediacijos būdu. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos mediacijos įstatymo 2 str. 6 d., neteisminė mediacija – tai ginčų sprendimo procedūra, kurios metu vienas ar keli mediatoriai padeda teisme nesprendžiamo ginčo šalims taikiai spręsti šį ginčą. Ginčo šalys gali pateikti prašymą perduoti ginčą spręsti neteisminės mediacijos būdu administracinių ginčų komisijai iki komisijos posėdžio ar posėdžio metu, taip pat po sprendimo, priimto išnagrinėjus skundą administracinių ginčų komisijoje, priėmimo, bet nepasibaigus šio įstatymo 22 str. nustatytam sprendimo apskundimo terminui (IAGNTĮ 15 str. 1 d.). Pageidaujant ginčą perduoti spręsti neteisminės mediacijos būdu, prašome pateikti prašymą perduoti ginčą spręsti neteisminės mediacijos būdu, kurio forma patvirtinta Lietuvos administracinių ginčų komisijos pirmininko 2020-12-30 įsakymu Nr. 1VE-34

Atnaujinimo data: 2023-09-30