Darbo užmokestis

Informacija apie Lietuvos administracinių ginčų komisijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Lietuvos administracinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės valstybės pareigūnų vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, priedus už ištarnautus Lietuvos valstybei metus, priemokas), neatskaičius mokesčių (Eurais).

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius 2022-09-30

2021 m.

2022 m. II ketv.

2022 m. III ketv.

Komisijos pirmininkas

1

3613

3742

3775

 

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius 2022-09-30

2021 m.

2022 m. II ketv.

2022 m. III ketv.

Komisijos pirmininko pavaduotoja, pavaduotojai struktūriniuose padaliniuose

 

5

 

2227

 

 

2345

 

2365

 

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius 2022-09-30

2021 m.

2022 m. II ketv.

2022 m. III ketv.

Komisijos nariai

21

2176

2264

2269

 

Lietuvos administracinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, priedus už ištarnautus Lietuvos valstybei metus), neatskaičius mokesčių (Eurais).

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius 2022-09-30

2021 m.

2022 m. II ketv.

2022 m. III ketv.

Karjeros valstybės tarnautojai

20

1408

1607

1624

 

Lietuvos administracinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, kintamąją dalį), neatskaičius mokesčių (Eurais).

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius 2022-09-30

2021 m.

2022 m. II ketv.

2022 m. III ketv.

Darbuotojai, dirbantis pagal darbo sutartis

12

1160

1554

1529

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-10-14