Darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų sk. 2021 m. Darbuotojų sk.

2022 m.  I ketvirtis

Komisijos nariai 26 1896,93 25 2274,29
Karjeros valstybės tarnautojai 19 1408,47 20 1617,21
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis 12 1160,30 13 1444,67
Paskutinė atnaujinimo data: 2022-05-27